eurosinkkujen rekisteriseloste

Henkilötietolain mukainen rekisteriseloste (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste


Rekisterin pitäjä

Sampo Korppoo
Helsinki


Rekisterin nimi

eurosinkkujen postituslista & websivut


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään jäsentietojen ylläpitämiseen, hoitamiseen, tiedottamiseen, tapahtumamarkkinointiin, kehittämiseen,
analysointiin sekä tilastointiin. Yhteystietoja kerätään jäsenyyssuhteiden hoitamista ja tiedotusta varten.


Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää jäsenen rekisteröitymisen yhteydessä luovuttamat yhteystiedot. Tämän lisäksi rekisteriin tallennetaan myös henkilötietoja, käyttötietoja sekä muita käyttäjän antamia tietoja henkilötietolain sallimissa rajoissa.


Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsen on luovuttanut rekisteriin tallentuvat tiedot rekisteröityessään tai käyttäessään eurosinkkujen websivustoa.


Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja käytetään ainoastaan eurosinkkujen jäsensuhteiden hoitamiseen. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.
Jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalista aineistoa ei ole. Jäsenrekisterin sähköiset tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokantaan pääsy on vain tietyillä ennalta määritetyillä henkilöillä.


Tarkastusoikeus

Jäsenrekisteriin merkitty henkilö voi henkilötietolain 26 § mukaisesti tarkastaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot.
Tietojen tarkastuspyyntö tulee esittää kirjallisesti ja allekirjoitettuna. Postiosoitetiedot voi pyytää sähköpostitse info@eurosinkut.net osoitteesta.


eurosinkut.net

Rekisteriseloste  |   Käyttöehdot & evästeet

©2018 eurosinkut - *es

or

Log in with your credentials

Forgot your details?