Ohjeita *es:stä, tapahtumista ja ilmoittautumisista

Yleistä

    Eurosinkkujen visio, missio ja arvot:

  • Visio:
  • Eurosinkut, eli *es, on vapaamuotoinen rekisteröimätön yhteisö joka toimii sinkuille kanavana löytää yhteistä tekemistä ja yhdessä olemista sekä mahdollisuuden tutustua kiinnostaviin ihmisiin.
  • Missio:
  • Yhteisön jäsenet järjestävät yksityishenkilöinä, omatoimisesti ja oman kiinnostuksensa mukaisesti, ilmaisia tai omakustannushengessä toteutettuja live-tapahtumia johon muut yhteisön jäsenet voivat osallistua. Tapahtumista tiedotetaan yhteisön verkkosivuilla, postituslistojen sekä Facebook-ryhmien kautta.
  • Arvot:
  • Luottamus hyviin ja rehellisiin ihmisiin, jäsenistön tasa-arvoisuus ja (halutessaan) anonyymiteetti, toiminnan ja tapahtumien voittoa tavoittelemattomuus ja epäkaupallisuus, poliittinen ja uskonnollinen sitoutumattomuus.

Tapahtumien lähtökohdat ja osallistujan vastuu:

  • Useimmat tapahtumat ovat ilmaisia tai omakustanteisia
  • Tapahtumat ovat yleensä yksityishenkilön järjestämiä (yhteisenä tekijänä *es) eikä toiminta ole ammattimaista
  • Kaikki osallistuvat omalla vastuulla ja -kustannuksella (koti-, matka- ja vastuuvakuutukset on oltava kunnossa!). Järjestäjä ei ole myöskään virallinen matkanjärjestäjä.
  • Järjestäjällä ei ole mitään erityisvastuuta tapahtumasta suhteessa osallistujiin. Hän on yksi osallistuja, joka on luonut puitteet tapahtumalle.

Tapahtumiin osallistuminen ja ilmoittautuminen:

  • Lue tapahtumailmoitus. Ilmoittautumistarve tai -tapa on tapahtumakohtainen.
  • Useimpiin maksullisiin tapahtumiin ilmoittaudutaan sitovasti etukäteen. Yleensä tässä yhteydessä osallistuminen myös maksetaan etukäteen ainakin osaltaan. Paikkasi voidaan perua siitä ilmoittamatta mikäli et ole maksanut koko osallistumismaksua ajoissa.
  • Paikkoja on usein rajoitetusti. Älä ilmoittaudu "kaiken varalta".

Osallistumisen peruuttaminen, takaisinmaksu:

  • Lue tapahtumailmoitus. Siinä tai järjestäjällä voi olla ehtoja perumisen osalta.
  • Ilmoita esteestä mahdollisimman pian mahdollisen varasijapaikalle tulevan vuoksi.
  • Riippuen tapahtumasta, järjestäjästä ja ajankohdasta, jo maksettuja maksuja ei välttämättä palauteta. Useimmiten maksu saatetaan palauttaa ainakin osittain jos tilalle saadaan toinen maksanut.

Tapahtumien, osallistumisen ja järkkäyksen yleistä filosofiaa:

  • "Järkkäri ei ole palvelija" /Vesa/
  • "Järkkäri on tapahtumansa kunkku" /Sampo/
  • "Järkkäri luo puitteet, osallistujat tapahtuman" /Matka-Matti/

Lisätiedot ja palaute:

  • Järkkäriltä voi kysyä lisää tapahtumasta
  • Mikäli tapahtuma ei vastannut odotuksia, voit ottaa yhteyttä ja kertoa asiasta järjestäjälle
  • Jos *es-toiminnasta on yleistä kysyttävää tai et saa järjestäjään yhteyttä, voit ottaa yhteyttä osoitteeseen info@eurosinkut.net. Voit myös keskustella asiasta jonkun muun järjestäjän kanssa. Tapahtumista voi keskustella myös keskustelupalstalla.